Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0 kr
Till kassan
Mina sidor

Smörjfett

fyllning tuber smörjfett

Ceteco AB är främst ett legofyllningsföretag av smörjfett. Vi har bred kunskap och ett mycket flexibelt arbetssätt, där både stora och små företag har möjlighet att skräddarsy sin egen smörjfettslinje. Ceteco AB har ett av marknadens mest konkurrenskraftiga priser på fyllning av både små och stora serier, där kunden har möjlighet att välja eget fabrikat, eller välja bland ett flertal kända märken som Ceteco AB samarbetar med.

Se vår folder HÄR

Legofyllning smörjfett

Här är en del av sotimentet vi erbjuder Klicka här

Hos oss kan Ni skräddarsy smörjfettet enl era egna önskemål precis som ni önskar som t ex:

* Typ av basolja (mineral, semisyntetisk och helsyntetisk)

* Basoljeviskositet (tjocklek på oljan)

* Förtjockare Calsium, Calsium Complex, Calsium Sulfonat, Litium,

Litium Complex, Aluminium Complex, Bentone , VMBG – Moly Bentone,

Sodium, Polyurea, Barium Complex, Silicone – VMSG Moly Silicone VGSG

Graphited Silicone, Silica, PTFE, mm, mm

* Färg

* Friktionshämmare (EP-tillsatser, nanoteknik, molybdendisufat mm.)

* Bindemedel( hur vidhäftande smörjfettet skall vara)

* mm, mm

legofyllning fett i tuber

Vilket smörjfett?

Då behoven av smörjfetten är olika för flertalet ändamål, har olika smörjfetter framstääts. Varierande temperaturer, höga påfrestningar, vattenresistans och korrosion är skall iaktas när fettkvalitén väljs. Flera olika faktoreravgörande betydelse på hur bra smörjfettet är, t ex basoljevikositeten ( basoljan fungerar som en "stötdämpare" dvs ju högre basolja destå bättre stötdämpning), droppunkt, och hur mycket belastning smörjfettet tål (Timken loads). I betänkadet bör även tilläggas var fettet skall appliceras, om det är snabbgående kullager eller glidande ändamål. 


Smörjfettets viktigaste funktioner är att:
-smörjning vid olika temperaturer och tryck tillfredställs.
-vatten och smuts inte kommer in i oönskade ställen
-Ge ett bra skydd mot rost och korrosion.
-Agera vibrationsdämpande och eliminera oljud.
-Fungera över en lång tid med utan att tappa sina goda egenskaper.

konv. Kalciumfetter
har bra vattenmåtstånd, men klarar endast temperaturer upp till 50°C vilket leder till att fettet smälter och tappar den skyddande hinnan vi värmepåslag. Andvänds i b la marint bruk eftersom Kalsium har bra vattenresistans och vid marina tillämpningar är sällan värmen ett bekymmer.

Vattenfritt kalciumfett
Smörjfett förtjockad med ett kalcium 12-hydrxy stearattvålsammansättning som tillskillad mot konventionella kalciumfetterna krävs ej vatten för stabilisering. Detta ger en högre temperaturgräns och med bättre vattenavstötande egenskaper än kalciumfetter.

Kalciumsulfonat
Har oftas väldigt hög bärighet, men tempraturegenskapena är inte så bra eterson fettet stelnar och blir väldigt hårt vid minusgrader och kan leda till att lagret skär. Lämplig att användas i varma länder.

Kalsiumsulfonat komplex

Är en vidareförädling av Kalsiumsulfonat där molekulstrukturen är ändrad, vilket undanröjer de negativa egenskaperna som ett traditionellt kalsiumsulfonat smörjfett har.

Kalsiumsulfonat komplex klarar mycket hårda belastningar och i en komplexform även sträng kyla och mycket höga temperaturer.

Litiumfetter med mineraloljebas
Är det mest gångbara fettet eftersom litiumfettena har en hög tempraturtålighet och är mycket mer mekaniskt stabil än kalciumfetterna. änvänds mest inom entreprenamaskiner, skogsmaskiner, lantbruk mm

Syntetiska smörjfetter
Är uppbyggda tillsammans med en syntetoljebas och vid de flesta fall används förtjockningsmedel av litiumtyp, då litium klarar temperarurintervallerna på ett mycket bra sätt. Syntetiska fetter ändvänds som oftast där tempraturena är extremt låga ned till ca -70C. Dessa är i nuläget inte nödvändiga, då de övriga smörjfetterna har utvecklats för att klara mycket låga temperaturer. 

Delsytetiska smörjfetter

är att rekommendera före de helsyntetiska smörjfetterna vi hög belastning då mineraloljans goda smörjande egenskaper kombineras med stora teperaturintervaller.


Vid val av smörjfett skall Ni inte enbart utgå ifrån det smörjfett tillverkaren av den utrustning Ni använder rekommenderar.
Du skall i första hand eftersträva minskad friktion mellan delar som slits och i andra hand söka långtidsverkan för att uppnå högre produktivitet på Din utrustning samtidigt som Ni vinner minskade underhållskostnader.

Vid felaktigt beslut berörande smörjfett innebär det ökade kostnader för:

• nya reservdelar
• ökad bränsleförbrukning 
• större risk för stillestånd
• förseningar av jobb 
• förlorade jobb pga reparationer

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.